PDA

Επιστροφή στο Forum : Το καταστατικό της Κ.Α.Π.Θ.


paul
09-06-05, 01:54
ΜΕΡΟΣ Α
Ρύθμιση λειτουργίας Κ.Α.Π.Θ.


Άρθρο 1ο : Καθορίζεται ως σκοπός της κοινότητας η αναζήτηση σε θέματα που αφορούν το μεταίχμιο μεταξύ επιστήμης και παραεπιστήμης, το μεταφυσικό και το παράδοξο γενικότερα.

Άρθρο 2ο : Οι δραστηριότητες της κοινότητας έγκεινται στα εξής:
• Διαδικτυακή παρουσία μέσα από τον επίσημο δικτυακό της τόπο.
• Τήρηση αρχείου με τις απόψεις και τις εκθέσεις – αναφορές των μελών της, από τις αναζητήσεις τους, καθώς και την παρουσίασή τους στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο.
• Διοργάνωση αποστολών σε διάφορα σημεία μεταφυσικού και όχι μόνο, ενδιαφέροντος κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό τη συλλογή εμπειριών, φωτογραφικού υλικού, ηχητικών ντοκουμέντων και κάθε άλλου είδους ενδιαφερόντων στοιχείων καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
• Διοργάνωση ομιλιών και εκδηλώσεων με καλεσμένους γνωστούς ειδήμονες σε επιστημονικά ή μεταφυσικά αντικείμενα καθώς και συγγραφείς βιβλίων των συγκεκριμένων πεδίων με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων.
• Διοργάνωση συνάξεων, ανοιχτών για το κοινό, μεταξύ των μελών της ομάδας.

Άρθρο 3ο : Η Κ.Α.Π.Θ. δεν έχει πολιτικό προσανατολισμό και οι απόψεις της στο συγκεκριμένο χώρο δεν ταυτίζονται με κανενός εκ των μελών της. Κάθε μέλος δεν έχει κανένα περιορισμό να εκφέρει δημόσια την πολιτική του άποψη, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να τη συσχετίζει με την Κ.Α.Π.Θ., τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της.Άρθρο 4ο : Η Κ.Α.Π.Θ. δεν έχει κανένα σκοπό προσηλυτισμού. Κάθε μέλος είναι ελεύθερο να πιστεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία και εναλλακτικές απόψεις, αρκεί να μην επιχειρήσει να προσηλυτίσει οποιονδήποτε. Η Κ.Α.Π.Θ. δεν έχει συγκεκριμένη θρησκευτική ταυτότητα και δεν έχει σκοπό να θίξει τα πιστεύω οποιασδήποτε θρησκείας / φιλοσοφίας.

Άρθρο 5ο : Η Κ.Α.Π.Θ. μπορεί να διαλυθεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση και μόνο από πλειοψηφούσα απόφαση της «ομάδας Διασφάλισης Συνοχής».

Άρθρο 6ο : Κάθε άτομο που επιθυμεί να προσφέρει στην κοινότητα μπορεί να γίνει μέλος αρκεί να έχει κάποιες σχετικές γνώσεις με το θέμα του μεταφυσικού και να δείχνει τον απαιτούμενο ζήλο. Μέλη της Κ.Α.Π.Θ. μπορούν να γίνουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου φύλλου, ηλικίας, γλώσσας, εθνικότητας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

Άρθρο 7ο : Το καταστατικό της Κ.Α.Π.Θ. μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανασυνταχτεί, ανά πάσα στιγμή από πλειοψηφούσα απόφαση της «ομάδας συντονισμού».

Άρθρο 8ο : Η Κ.Α.Π.Θ. θα οργανώνει τα μέλη του σε ομάδες ατόμων, ομοίων ενδιαφερόντων. Οι ομάδες αυτές ονομάζονται «ομάδες συζητήσεων».

Άρθρο 9ο : Η Κ.Α.Π.Θ. θα κρατά αρχείο με τα άρθρα που θα συντάσσονται. Το κάθε άρθρο θα φέρει το ονοματεπώνυμο του συντάκτη του ή των συντακτών του.

Άρθρο 10ο : Κάθε συντάκτης ή ομάδα συντακτών, θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι απέναντι στο νόμο για τις απόψεις του, εάν και εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Άρθρο 11ο : Η Κ.Α.Π.Θ. θα ζητά κάποια προσωπικά δεδομένα από τα άτομα που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 10 του ΄Γ μέρους του καταστατικού.
Άρθρο 12ο : Μόνο η ομάδα συντονισμού μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των μελών της Κ.Α.Π.Θ. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα δίνονται σε τρίτους.

Άρθρο 13ο : Η Κ.Α.Π.Θ. είναι μια τελείως ανεξάρτητη κοινότητα από όσες δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή.

Άρθρο 14ο : Για τη δημοσίευση άρθρου, στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, το οποίο είτε βρίσκεται είτε προορίζεται και για το αρχείο της Κ.Α.Π.Θ., επιβάλλεται η επιμέλειά του από την ομάδα συντονισμού.


Άρθρο 15ο : Η ομάδα Διασφάλισης Συνοχής (Δ.Σ.) έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των μελών της Κ.Α.Π.Θ. καθώς και το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε άρθρο του καταστατικού της Κ.Α.Π.Θ. καθώς και να επικυρώσει ή όχι τόσο τις τροποποιήσεις του καταστατικού από την ομάδα Συντονισμού όσο και τις αποφάσεις της , οποτεδήποτε εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 16ο : Η ομάδα Δ.Σ. είναι η μόνη που θα εκφράζει την επίσημη θέση της Κ.Α.Π.Θ. οποτεδήποτε και οπουδήποτε αυτό απαιτείται.

Άρθρο 17ο : Η ομάδα Δ.Σ. θα αποτελείται αρχικά από τα ιδρυτικά μέλη της Κ.Α.Π.Θ.

Άρθρο 18ο : Μέλος της ομάδας Δ.Σ. μπορεί να γίνει κάποιος μόνο με την ομόφωνη συγκατάθεση των μελών της Δ.Σ.

Άρθρο 19ο : Κάθε νέο μέλος θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του καταστατικού και γενικότερα του τρόπου λειτουργίας και ιεράρχησης της κοινότητας.


ΜΕΡΟΣ Β
Ρύθμιση συντονισμού ομάδων.


Άρθρο 1ο : Η ομάδα συντονισμού καθορίζει αν θα δημιουργηθεί ή όχι μια νέα ομάδα συζητήσεως.

Άρθρο 2ο : Προτάσεις για νέες ομάδες συζητήσεως γίνονται στην ομάδα συντονισμού και μόνο από «Δραστήρια μέλη».

Άρθρο 3ο : Η ομάδα συντονισμού μπορεί να διαλύσει ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε ομάδα συζητήσεων της Κ.Α.Π.Θ., χωρίς προειδοποίηση και μόνο με πλειοψηφούσα απόφασή της.

Άρθρο 4ο : Η ομάδα συντονισμού μπορεί να καθορίσει οποιοδήποτε μέλος της Κ.Α.Π.Θ. ως «Δραστήριο» ή ως «Ενεργό», οποτεδήποτε το αποφασίσει.

Άρθρο 5ο : Επιβάλλεται σε κάθε ομάδα συζητήσεως να υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) «Δραστήριο μέλος» ή «Επίτιμο Μέλος», το οποίο θα λειτουργεί ως συντονιστής της ομάδας.

Άρθρο 6ο : Τα κριτήρια για την εισαγωγή κάποιου σε κάποια ομάδα συζητήσεως της Κ.Α.Π.Θ. , ορίζονται από τον/ τους συντονιστές της αντίστοιχής ομάδας. Αυτός ή αυτοί κρίνουν τα μέλη που θα δεχτούν, κρατώντας ιεραρχικά το δικαίωμα η «Ομάδα συντονισμού» να επέμβει ( με πλειοψηφούσα απόφασή της) όπου και εφόσον υπάρχει ανάγκη.

Άρθρο 7ο : Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των άρθρων που γράφουν τα μέλη.
Άρθρο 8ο : Η ομάδα συντονισμού είναι η υπεύθυνη για τη τήρηση του αρχείου άρθρων και προσωπικών δεδομένων των μελών της Κ.Α.Π.Θ. καθώς και για την ανανέωση τόσο όσο και για τα περιεχόμενα του ιστοχώρου της.

ΜΕΡΟΣ Γ
Ρύθμιση οργάνωσης μελώνΆρθρο 1ο : Κατεξοχήν μέλη της Κ.Α.Π.Θ. μπορούν να γίνουν οι φοιτητές των πανεπιστημίων που εδράζονται στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, ωστόσο με το χαρακτηρισμό «Μη Φοιτητικό Μέλος» μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε το επιθυμεί.

Άρθρο 2ο : Τα μέλη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Τα «Απλά μέλη», τα «Ενεργά μέλη», τα «Δραστήρια μέλη».

Άρθρο 3ο : Τα «Απλά μέλη» δεν μπορούν να αρθρογραφήσουν ή να λάβουν μέρος σε ομάδες αρθρογράφησης εκτός κι αν αυτό γίνει υπό την επιμέλεια ενός «Ενεργού» ή «Δραστήριου» μέλους ή από την ομάδα συντονισμού.

Άρθρο 4ο : Κάθε άτομο άνω των 18, μπορεί από «Απλό μέλος» να γίνει «Ενεργό μέλος», εάν και εφόσον το επιθυμήσει. Όλα τα άτομα κάτω των 18 ετών, εγγράφονται αυτόματα σαν «απλά μέλη».

Άρθρο 5ο : Τα «Ενεργά μέλη» μπορούν να αρθρογραφούν και να λαμβάνουν μέρος σε κάθε δραστηριότητα του Κ.Α.Π.Θ. , εάν και εφόσον το επιθυμούν.

Άρθρο 6ο : Κάθε μέλος που δείχνει ενεργό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Κ.Α.Π.Θ. και την αρθρογραφία, μπορεί να ζητήσει και να γίνει «Δραστήριο μέλος».

Άρθρο 7ο : Μόνο τα «Δραστήρια μέλη» έχουν το δικαίωμα ψήφου για τις ομάδες όπου ανήκουν ( και μόνο για εκεί, εκτός κι αν τους ζητηθεί).

Άρθρο 8ο : Τα «Δραστήρια μέλη» μπορούν να θέσουν τις οποιεσδήποτε προτάσεις τους προς την ομάδα συντονισμού.


Άρθρο 9ο : Απομάκρυνση μέλους από την Κ.Α.Π.Θ.:
Αν κάποιο μέλος κατηγορηθεί και αποδειχθεί ότι έχει προέβη:
• Σε θρησκευτικό προσηλυτισμό προς οποιονδήποτε.
• Σε πολιτικό προσηλυτισμό ή στην απόδοση οποιουδήποτε πολιτικού προσώπου στην Κ.Α.Π.Θ.
• Σε παραπληροφόρηση σχετική με τον σκοπό της Κ.Α.Π.Θ.
• Σε ενέργειες προσωπικού συμφέροντος εις βάρος της Κ.Α.Π.Θ.
• Σε πράξη γενικότερα επιλήψιμη προς την ίδια την Κ.Α.Π.Θ. ή τα μέλη της.

Άρθρο 10ο : Η αίτηση για εγγραφή νέου μέλους γίνεται σε κάποιο μέλος της ομάδας συντονισμού προσωπικά είτε με μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κ.Α.Π.Θ. Η αίτηση για μετατροπή «Απλού μέλους» σε «Ενεργό» ή «Δραστήριο» γίνεται σε κάποιο από τα μέλη της ομάδας συντονισμού.

Άρθρο 11ο : Για εγγραφή νέου μέλους, σαν «Απλό μέλος», απαιτούνται ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχει, εάν όχι τότε απαιτείται κάποιο άλλο μέσον επικοινωνίας). Για την εγγραφή νέου μέλους σαν «Δραστήριο» ή για την μετατροπή «Απλού μέλους» σε «Ενεργό» ή «Δραστήριο», απαιτούνται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).

Άρθρο 12ο : Δίνεται η δυνατότητα στα άτομα που φέρουν κοινωνική καταξίωση ή έχουν ενεργή ενασχόληση με την έρευνα, να εγγραφούν στην Κ.Α.Π.Θ. σαν «Επίτιμα Μέλη».

Άρθρο 13ο : Τα «Επίτιμα Μέλη» θεωρούνται ισάξιων δικαιωμάτων με τα «Δραστήρια Μέλη», έχουν επομένως όλες τις δυνατότητες δράσης μέσω, της Κ.Α.Π.Θ., κατά τον τρόπο που έχουν και τα «Δραστήρια Μέλη».

Άρθρο 14ο : Η εγγραφή και η παραμονή μέλους στη Κ.Α.Π.Θ. είναι εντελώς δωρεάν.


Άρθρο 15ο : Οποιοδήποτε μέλος, οποτεδήποτε το επιθυμήσει, μπορεί να ζητήσει από την ομάδα συντονισμού να διαγραφεί από τη κοινότητα, χωρίς καμία επιβάρυνση, οποιαδήποτε μορφής.