Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #1569  
Παλιά 06-09-16, 06:55
Logical Faith Ο χρήστης Logical Faith δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 04-04-2016
Μηνύματα: 764
Προεπιλογή

Δες και αυτό

Αποκάλυψη 12
5 Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού.

Αποκάλυψη 19
11 Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη.
12 Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός,
13 και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού.
14 Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν.
15 Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος·
16 και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων.

17 Και είδον ένα άγγελον ιστάμενον εν τω ηλίω, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα· Έλθετε και συνάγεσθε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού,
18 διά να φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων.


Όπως βλέπεις από την Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς στον Δεύτερο Ερχομό Του, Παρουσία Του(όπως θες πες του) δεν είναι ο συμπονετικός και συγχωρετικός ξυλουργός της Γαλιλαίας, αλλά ο Δίκαιος Εκτελεστής και Κριτής που έχει λάβει το μέγιστο βασιλικό χρίσμα από τον Πατέρα.

Εκείνοι που δεν πίστεψαν στην ύπαρξη του Ιησού, θα τον γνωρίσουν με το 2ο πρόσωπό Του και εδώ μιλάει η Βίβλος για φρίκη και τριγμό οδόντων από τους κακούς και άπιστους self-righteous, είτε αυτοί είναι οι ισχυροί της Γης είτε μικροί και φτωχοί. Γιατί το κακό δεν έχει κοινωνικές τάξεις.
Απάντηση με παράθεση