Το forum του μεταφυσικού  

Επιστροφή   Το forum του μεταφυσικού > Συζητήσεις > Θρησκειολογία –Μυθολογίες

Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
  #1  
Παλιά 25-05-06, 21:49
Το avatar του χρήστη Pertinax
Pertinax Ο χρήστης Pertinax δεν είναι συνδεδεμένος
Member
 
Εγγραφή: 22-09-2005
Μηνύματα: 94
Προεπιλογή Οι δύο γενεαλογίες του Ιησού

Οι δύο γενεαλογίες του Ιησού που υπάρχουν στα Ευαγγέλια:


1. Κατά Ματθαίον

1 ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυϊδ, υιού Αβραάμ.
2 Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού, 3 Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ, 4 Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασσών, Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλμών, 5 Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ, Βοόζ δε εγέννησε τον’Ωβήδ εκ της Ρουθ,’Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί, 6 Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαυϊδ τον βασιλέα. Δαυϊδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου, 7 Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, Αβιά δε εγέννησε τον Ασά, 8 Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγέννησε τον’Οζίαν, 9Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ, Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν, 10 Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών, Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν, 11 Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετοικεσίας Βαβυλώνος.
12 Μετά δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ, 13 Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ, Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ, 14 Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ, Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ, 15 Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ, 16 Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας, εξ ης εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός" (Ματθαίος 1/α).


2. Κατά Λουκάν

"23 Και αυτός ην ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος, ων, ως ενομίζετο, υιος Ιωσήφ, του Ηλί, 24 του Ματθάν, του Λευϊ, του Μελχί, του Ιωαννά, του Ιωσήφ, 25 του Ματταθίου, του Αμώς, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγγαί, 26 του Μαάθ, του Ματταθίου, του Σεμεϋ, του Ιωσήφ, του Ιωδά, 27 του Ιωαννάν, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, 28 του Μελχί, του Αδδί, του Κωσάμ, του Ελμωδάμ, του Ήρ, 29 του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρείμ, του Ματθάτ, του Λευϊ, 30 του Συμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακείμ, 31 του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Νάθαν, του Δαυϊδ, 32 του Ιεσσαί, του’Ωβήδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασσών, 33 του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρώμ, του Φαρές, του Ιούδα, 34 του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχώρ, 35 του Σερούχ, του Ραγαύ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, 36 του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σημ, του Νώε, του Λάμεχ, 37 του Μαθουσάλα, του Ενώχ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, 38 του Ενώς, του Σηθ, του Αδάμ, του Θεού" (Λουκάς 3/γ).
Απάντηση με παράθεση
  #2  
Παλιά 25-05-06, 21:59
Το avatar του χρήστη Pertinax
Pertinax Ο χρήστης Pertinax δεν είναι συνδεδεμένος
Member
 
Εγγραφή: 22-09-2005
Μηνύματα: 94
Προεπιλογή

Πρόκειται ολοφάνερα για δύο διαφορετικές παραλλαγές.

Σε άλλο thread o φίλος Παθοκτόνος, υποστηρίζοντας την γνησιότητα και των δύο γενεαλογιών, έδωσε την εξής απάντηση:
Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από Παθοκτόνος
… αυτά τα ζητήματα είναι από τόσο παλιά λελυμένα...Ως γνωστόν,το ένα γενεαλογικό δένδρο αναφέρεται στους προγόνους(εξ αγχιστείας) του Ιησού από την πλευρά του μνηστήρος της Μαρίας Ιωσήφ και το άλλο τους προγόνους Του από την πλευρά της μητρός του αειπαρθένου Μαρίας...Και η παράθεσις αυτών των δένδρων έχει συγκεκριμένα διδάγματα...
1ον) το όνομα του πατέρα της Μαρίας ήταν Ιωακείμ, ο οποίος δεν υπάρχει σε καμιά από τις δύο γενεαλογίες
2ον) μια διαφορετική εξήγηση εντόπισα στο σαιτ της Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας (ΟΟΔΕ). Για να δούμε τι υποστηρίζει αυτή…
Πηγή:www.oodegr.com

"Έχουμε λοιπόν, δύο γεναλογίες που είναι ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ του Ιωσήφ!
Γιατί όμως είναι δύο οι γεναλογίες του Ιωσήφ, και διαφέρουν μεταξύ τους;

Στον Ισραήλ ίσχυε ο ΑΝΔΡΑΔΕΛΦΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ: " 5 Εάν δε κατοικώσιν αδελφοί επί το αυτό και αποθάνη εις εξ αυτών, σπέρμα δε μη ή αυτω, ουκ έσται η γυνή του τεθνηκότος έξω ανδρί μη εγγίζοντι· ο αδελφός του ανδρός αυτής εισελεύσεται προς αυτήν και λήψεται αυτήν εαυτω γυναίκα και συνοικήσει αυτη. 6 και έσται το παιδίον, ό εάν τέκη, κατασταθήσεται εκ του ονόματος του τετελευτηκότος, και ουκ εξαλειφθήσεται το όνομα αυτού εξ Ισραήλ. 7 εάν δε μη βούληται ο άνθρωπος λαβείν την γυναίκα του αδελφού αυτού, και αναβήσεται η γυνή επί την πύλην επί την γερουσίαν και ερεί· ου θέλει ο αδελφός του ανδρός μου αναστήσαι το όνομα του αδελφού αυτού εν Ισραήλ, ουκ ηθέλησεν ο αδελφός του ανδρός μου. 8 και καλέσουσιν αυτόν η γερουσία της πόλεως αυτού και ερούσιν αυτω, και στάς είπη· ου βούλομαι λαβείν αυτήν· 9 και προσελθούσα η γυνή του αδελφού αυτού έναντι της γερουσίας και υπολύσει το υπόδημα αυτού το εν από του ποδός αυτού και εμπτύσεται κατά πρόσωπον αυτού και αποκριθείσα ερεί· ούτω ποιήσουσι τω ανθρώπω, ος ουκ οικοδομήσει τον οίκον του αδελφού αυτού εν Ισραήλ· 10 και κληθήσεται το όνομα αυτού εν Ισραήλ Οίκος του υπολυθέντος το υπόδημα" (Δευτερονόμιο 25/κε΄ 5-10). Εκεί όταν κάποιος πέθαινε άτεκνος, ο κοντινότερος συγγενής του, ΟΦΕΙΛΕ να παντρευτεί την γυναίκα του, και να της «αναστήσει σπέρμα» (Δες για παράδειγμα Ρουθ 4/δ΄ 9 – 12, πώς ο Βοόζ έκανε παιδί με τη Ρουθ, και το σπέρμα ανήκε στον Μααλών που πέθανε. Και αυτός ήταν πρόγονος του Ιωσήφ).

Το ίδιο συμβαίνει και εδώ με τις γενεαλογίες τού Ιωσήφ. Ο ένας Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί την καταγωγή του Ιωσήφ με βάση τους φυσικούς πατέρες της γενεαλογίας, και ο άλλος Ευαγγελιστής, με βάση τους ανδραδελφικούς γάμους, καθώς ο Ιωσήφ ήταν τέκνο ανδραδεφικού γάμου, και κάποιος συγγενής ανέστησε σπέρμα στον αποθανώντα πατέρα του. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Ιησούς, θεωρείτο βάσει του Μωσαϊκού Νόμου «όπως ενομίζετο» τέκνο του Ιωσήφ, και είχε όλα τα δικαιώματα της γενεαλογίας του Ιωσήφ από τον βασιλιά Δαυίδ, ενώ ήταν «Υιός Θεού».


Μετά από όλα αυτά, παρατηρούμε την ανοησία και την αυθάδεια των Νεοπαγανιστών και των αθεϊστών, που νομίζουν από έπαρση, ότι "μόνο αυτοί" μπορούν να δουν πράγματα που οι Χρστιανοί δεν είδαν 2000 χρόνια! Τόσο σοφοί νομίζουν ότι είναι.
Και δεν αντιλαμβάνονται, ότι αυτοί οι ίδιοι είναι ανόητοι, αμαθείς και κακόπιστοι."Έστω (; ) ότι η παραπάνω εξήγηση ισχύει. Ο ένας πατέρας του Ιωσήφ θα ήταν ο Ιακώβ και ο άλλος ο Ηλί. Οπότε ο Ματθαίος δίνει το γενεαλογικό δέντρο του πρώτου και ο Λουκάς του δεύτερου.

Αναπάντητα ερωτήματα:

1) Ποια πηγή μας δίνει την πληροφορία ότι ο Ιωσήφ ήταν παιδί ενός τέτοιου ανδραδελφικού γάμου;
2) Μα αν ο Ιακώβ με τον Ηλί ήταν αδέρφια, πως είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικό πατέρα, παππού και προγόνους;
Εκτός αν και αυτοί με τη σειρά τους ήταν παιδιά ανδραδελφικών γάμων (οπότε τρέχα γύρευε… ) ή αν ήταν ξαδέρφια.
Το γενεαλογικό τους δένδρο συμπίπτει όλως…τυχαίως στον Δαυίδ. Μόνο που ο Ιακώβ παρουσιάζεται ως απόγονος του γιου του Δαυίδ Σολομώντα, ενώ ο Ηλί του γιου του Δαυίδ Νάθαν.

Εκεί νομίζω έγκειται και η πραγματική ουσία της διαφοράς.
Και οι δύο ευαγγελιστές ακολούθησαν την παράδοση που ήθελε τον Ιησού απόγονο του μεγάλου βασιλιά Δαυίδ. Μόνο που ο ένας «επέλεξε» ότι η ρίζα του Δαυίδ συνεχιζόταν με τον Νάθαν, ενώ ο άλλος με τον νόθο, αλλά εξίσου θρυλικό Σολομώντα…
Απάντηση με παράθεση
  #3  
Παλιά 16-06-06, 22:52
Odysseus_Nemo Ο χρήστης Odysseus_Nemo δεν είναι συνδεδεμένος
Member
 
Εγγραφή: 17-12-2005
Μηνύματα: 64
Προεπιλογή

Μα ο Ιησούς ήταν καρπός της Μαρίας και όχι καρπός του Ιωσήφ και της Μαρίας. Μην ξεχνάμε πως υπήρξε άμωμος σύλληψη. Άρα ο Χριστός δεν είναι εξ αίματος παιδί του Ιωσήφ. Είναι παρθενογεννημένος (αν είναι σωστός ο όρος)!

Ποιά η γενεαλογία της Μαρίας; γιατί του Ιωσήφ καθίσταται άκυρη!
Απάντηση με παράθεση
  #4  
Παλιά 17-06-06, 00:07
Το avatar του χρήστη excellent
excellent Ο χρήστης excellent δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 11-12-2005
Περιοχή: Ρόδος
Μηνύματα: 527
Προεπιλογή

Pertinax, αν ισύει αυτό που λέει η εκκλησία τότε δεν καταλαβαίνω που βρίσκονται τα αναπάντητα ερωτήματα... Εκτός του 1ου που αναφέρεις...

Ας αναλάβει κάποιος να μας πει για την κοινωνική οργάνωση του Ισραήλ και αν όντως γίνεται κάτι τέτοιο [ανδραδελφικοί γάμοι]. Επίσης να ψάξουμε, εγώ ήδη ψάχνω χωρίς να βρω τίποτα, αν ισχύει ότι ο Ιωσήφ ήτο παιδί ανδραδελφικού γάμου.
__________________
Νικόλαος< νίκη + λαός
Ἀνακοίνωσις
Στρατιωτικὸς νόμος. Ἡ χώρα κηρύσσεται εἰς κατάστασιν πολιορκίας. Αναστέλλεται ἡ λειτουργία τοῦ Συντάγματος ἐπὶ 6 μήνας. Ἡ κυκλοφορία πεζῶν καὶ ὀχημάτων ἀπαγορεύεται μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου εἰς τὰς πόλεις καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον. Οἱ παραβάται θὰ πυροβολούνται ἄνευ προειδοποιήσεως. Ζήτω τὸ Ἔθνος.
Απάντηση με παράθεση
  #5  
Παλιά 17-06-06, 06:35
Το avatar του χρήστη Archangel
Archangel Ο χρήστης Archangel δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 26-11-2005
Περιοχή: ΕΛΛΑΣ
Μηνύματα: 230
Προεπιλογή

Παιδιά να κάνω μια ερώτηση επειδή δεν μου κολάει το 'άμωμός". Το ανέκδοτο με τον λουκάνικο και τον κρίνο το ξέρετε?
Όσοι το ξέρουν έχω να πω ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Μαρία....ξέρετε τι.

edited by Apan@Samos: Παρακαλώ να διαχωρίζουμε το γήπεδο από το forum.Ας μη κάνουμε προσπάθειες να τα ταυτίσουμε.Δε μας αξίζει...
__________________
Βαριέμαι http://s2.bitefight.gr/c.php?uid=22502

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη apan@samos : 17-06-06 στις 16:20
Απάντηση με παράθεση
  #6  
Παλιά 17-06-06, 10:39
Το avatar του χρήστη excellent
excellent Ο χρήστης excellent δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 11-12-2005
Περιοχή: Ρόδος
Μηνύματα: 527
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από Archangel
Όσοι το ξέρουν έχω να πω ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Μαρία....ξέρετε τι.
Καταρχάς πες μας τι εννοείς.

Δεύτερον, εγώ μπορεί να μην είμαι "πιστός", αλλά το να προσβάλλουμε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε θρησκείας, δεν νομίζεις ότι είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό;

Εξάλλου, έχουμε πολλά στοιχεία για την άσπιλη σύλληψη.

Πρόσθεση στις 15:51 17/06/2006
Ας αναλάβει κάποιος να ρωτήσει αυτά τα πράγματα στο ΟΟΔΕ, γιατί εμένα με απέκλεισαν. Είμαι στη λίστα ανεπιθύμητων ... Τους ρώτησα και μόνο που δε με έδειραν (η απόσταση βλέπετε...). Τους πόνεσα λίγο...

Να ξέρουμε όμως και την επίσημη θέση της ΟΟΔΕ και αν δεν μας φαίνεται λογική την απορρίπτουμε.
__________________
Νικόλαος< νίκη + λαός
Ἀνακοίνωσις
Στρατιωτικὸς νόμος. Ἡ χώρα κηρύσσεται εἰς κατάστασιν πολιορκίας. Αναστέλλεται ἡ λειτουργία τοῦ Συντάγματος ἐπὶ 6 μήνας. Ἡ κυκλοφορία πεζῶν καὶ ὀχημάτων ἀπαγορεύεται μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου εἰς τὰς πόλεις καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον. Οἱ παραβάται θὰ πυροβολούνται ἄνευ προειδοποιήσεως. Ζήτω τὸ Ἔθνος.

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη excellent : 17-06-06 στις 15:36
Απάντηση με παράθεση
  #7  
Παλιά 17-06-06, 19:26
Το avatar του χρήστη Archangel
Archangel Ο χρήστης Archangel δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 26-11-2005
Περιοχή: ΕΛΛΑΣ
Μηνύματα: 230
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από excellent
Δεύτερον, εγώ μπορεί να μην είμαι "πιστός", αλλά το να προσβάλλουμε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε θρησκείας, δεν νομίζεις ότι είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό;

Εξάλλου, έχουμε πολλά στοιχεία για την άσπιλη σύλληψη.
Μα δεν προσέβαλα κανέναν, το να κάνεις μια βιολογική πράξη είναι αντιδεοντολογικό; Απλώς εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω.

Όσο για το δεύτερο για στείλε μου να το δω και εγώ.
__________________
Βαριέμαι http://s2.bitefight.gr/c.php?uid=22502
Απάντηση με παράθεση
  #8  
Παλιά 17-06-06, 20:11
Το avatar του χρήστη excellent
excellent Ο χρήστης excellent δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 11-12-2005
Περιοχή: Ρόδος
Μηνύματα: 527
Προεπιλογή

Archangel, νομίζω πως τελικά άλλο είναι το θέμα της συζήτησης. Ό,τι είχα να σου πω στο είπα και με τα πρ. μηνυμ. Αν θέλεις προσπάθησε να μας διαφωτίσεις περί των δύο γενεών... Αν μπορείς στείλε εσύ το e-mail που ανέφερα πριν...

Πάντως σου ξαναλέω και δημοσίως ότι αν θες εγώ σου φέρνω τα χωρία της αγίας γραφής που αναφέρονται στη άσπιλο σύλληψη. Επίσης υπενθυμίζω και στους άλλους ότι η Αγία γραφή είναι 49 διαφορετικά βιβλία και δεν συνεργάζεται το ένα βιβλίο με το άλλο...
__________________
Νικόλαος< νίκη + λαός
Ἀνακοίνωσις
Στρατιωτικὸς νόμος. Ἡ χώρα κηρύσσεται εἰς κατάστασιν πολιορκίας. Αναστέλλεται ἡ λειτουργία τοῦ Συντάγματος ἐπὶ 6 μήνας. Ἡ κυκλοφορία πεζῶν καὶ ὀχημάτων ἀπαγορεύεται μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου εἰς τὰς πόλεις καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον. Οἱ παραβάται θὰ πυροβολούνται ἄνευ προειδοποιήσεως. Ζήτω τὸ Ἔθνος.
Απάντηση με παράθεση
  #9  
Παλιά 17-06-06, 20:36
Το avatar του χρήστη R-b-t3r
R-b-t3r Ο χρήστης R-b-t3r δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 16-01-2006
Περιοχή: Κουμπαριστάν
Μηνύματα: 1.882
Προεπιλογή

Παράθεση:
Επίσης υπενθυμίζω και στους άλλους ότι η Αγία γραφή είναι 49 διαφορετικά βιβλία και δεν συνεργάζεται το ένα βιβλίο με το άλλο...
Αυτό δεν είναι ύποπτο??
Δεν συνεργάζονται και δεν τρέχει κάστανο??
Μα είναι δυνατόν μια θρησκεία που δέχεται μόνο απόλυτες αλήθειες να έχει "σχετικιστική" και όχι "απόλυτη" διδασκαλία???
Παράθεση:
1) Ποια πηγή μας δίνει την πληροφορία ότι ο Ιωσήφ ήταν παιδί ενός τέτοιου ανδραδελφικού γάμου;
2) Μα αν ο Ιακώβ με τον Ηλί ήταν αδέρφια, πως είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικό πατέρα, παππού και προγόνους;
Εκτός αν και αυτοί με τη σειρά τους ήταν παιδιά ανδραδελφικών γάμων (οπότε τρέχα γύρευε… ) ή αν ήταν ξαδέρφια.
Το γενεαλογικό τους δένδρο συμπίπτει όλως…τυχαίως στον Δαυίδ. Μόνο που ο Ιακώβ παρουσιάζεται ως απόγονος του γιου του Δαυίδ Σολομώντα, ενώ ο Ηλί του γιου του Δαυίδ Νάθαν.
Πάντως τους παραδέχομαι, κατασκεύασαν ένα γενεαλογικό μούρλια , κοινώς ανακάλυψαν το ιμάμ (το λέμε και τουρλού) πρίν από 2000 χρόνια, μιλάμε για σέφ όχι αστεία....
Απάντηση με παράθεση
  #10  
Παλιά 17-06-06, 21:07
Το avatar του χρήστη excellent
excellent Ο χρήστης excellent δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 11-12-2005
Περιοχή: Ρόδος
Μηνύματα: 527
Προεπιλογή

Παράθεση:
Μα είναι δυνατόν μια θρησκεία που δέχεται μόνο απόλυτες αλήθειες να έχει "σχετικιστική" και όχι "απόλυτη" διδασκαλία???
Μα ο χριστιανισμός δε δέχεται απόλυτες αλήθειες. Απλώς έχουν βρεί πολλά βιβλία που συμφωνούν και πέρα από αυτά δεν δέχονται τίποτα άλλο. Η αγία γραφή καθιερώθηκε ως η σύνοψη του χριστιανισμού από οικουμενική σύνοδο στις οποίες λέγεται ότι οι αποφάσεις είναι αποφάσεις του αγίου πνεύματος. (Το είχα πει άλλες δύο φορές σήμερα, λέω δεν θα τρτώσει το κακό;;; Τρίτωσε!!! Συνέχεια τα ίδα λέω, μάλλιασε η γλώσσα μου...)
__________________
Νικόλαος< νίκη + λαός
Ἀνακοίνωσις
Στρατιωτικὸς νόμος. Ἡ χώρα κηρύσσεται εἰς κατάστασιν πολιορκίας. Αναστέλλεται ἡ λειτουργία τοῦ Συντάγματος ἐπὶ 6 μήνας. Ἡ κυκλοφορία πεζῶν καὶ ὀχημάτων ἀπαγορεύεται μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου εἰς τὰς πόλεις καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον. Οἱ παραβάται θὰ πυροβολούνται ἄνευ προειδοποιήσεως. Ζήτω τὸ Ἔθνος.
Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα

Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν μπορείτε να προσθέσετε νέα threads
Δε μπορείτε να απαντήσετε
Δεν μπορείτε να προσθέσετε συνημμένα
Δεν μπορείτε
BB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίαςΌλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 14:21.


Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.