Home » από Μέλος Gateway Team, Συνεντεύξεις
από Μέλος Gateway Team Συνεντεύξεις

Υποστράτηγος Κ. Χ. Κωνσταντινίδης

44

[Μηνάς Παπαγεωργίου] Πως βλέπετε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις για την ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ; Υπάρχει και με ποιο τρόπο δρα;
[Κ.Χ. Κωνσταντινίδης] Μου βάζετε δύσκολο και άρρητο θέμα. Δεν γνωρίζω καμιά “ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ” όπως την εννοούν πολλοί. Και κάτι που δεν γνωρίζω μπορεί να είναι είτε αληθινό ή ψευδές, σύμφωνα με τον νόμο της Απροσδιοριστίας του Χάιντενγκερ. Ωστόσο, “ΟΜΑΔΕΣ ΕΨΙΛΟΝ” υπάρχουν και δρουν. Θεωρητικά πρέπει να ανήκουν σ’ αυτή όλοι οι Έλληνες που έχουν το: Όμαιμον, Ομόγλωσσο , Ομόδοξο και Ομότροπον . Επίσης σ’ αυτή πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φιλέλληνες και οι μετέχοντες της ημετέρας παιδείας. Όμως επειδή οι περισσότεροι Έλληνες έχουν απομακρυνθεί από την Ελληνική Παιδεία, την Ελληνική Πατρώα Θρησκεία και τα Ελληνικά Μυστήρια, η “ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ” δεν έχει την δύναμη που θα είχε αν εκπληρούντο οι ως άνω προϋποθέσεις. Την έλλειψη αυτή κατά ένα ποσοστό συμπληρώνει το γονίδιο του Έλληνος. Και το γονίδιο αυτό βρίσκεται σε εκτεταμένους πληθυσμούς στην Βαλκανική, στην Μικρά Ασία , στην Μεσόγειο, στην Ευρώπη, ακόμη δε και στην Αμερική και Ωκεανία.
Πολλά καί διάφορα έχουν γραφεί και ακουστεί περί τής ύπάρξεως, ή μη τής “ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ”. Τό γράμμα “Ε” υπάρχει χαραγμένο στους Δελφούς και σημαίνει πολλά. Το ‘Εν και το Ον ‘, το «γνώθι σ’ αυτόν» , ενώ άλλοι λένε ότι προήλθε από το σχήμα των άστρων του Σείριου , τα 4 άστρα του οποίου σχηματίζουν το Ελληνικό γράμμα Ε . Εξ όσων γνωρίζω μεταγενέστερα την “ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ” πρωτοανέφερε ο συγγραφεύς-ερευνητής κ. Ιωάννης Φουράκης.
Όλοι οι συνειδητοποιημένοι και μορφωμένοι -με την Ελληνική έννοια του όρου- έστω και αόρατα , χωρίς να ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη κεντρική Οργάνωση ή Αρχή , αισθάνονται ενδομύχως ότι ανήκουν πράγματι στην “ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ”. Ένας αόρατος ψυχικός δεσμός ενώνει τα μέλη της και τα κάνει να ενεργούν με κάποιο εσωτερικό κώδικα προς την ίδια κατεύθυνση , για τον επανελληνισμό της Ελλάδος , και την επιβίωση του Ελληνισμού , που αμφότερα συμπλέουν με την πρόοδο της ανθρωπότητος.
Όταν ένα άτομο μυηθεί στα Μυστήρια του Ελληνισμού, αποκτά ηυξημένη συνειδητότητα και ευθύνη. Όταν δε μυηθεί στα Ορφικά Μυστήρια , τότε αποκτά το Δαιμόνιο του Σωκράτους. Όταν φθάσεις εκεί, μπορείς να διακρίνεις το αληθές από το ψευδές και εάν μια πνευματική τροφή, ή έννοια είναι υγιής ή βλαπτική στον άνθρωπο. Τούτο επεκτείνεται σε όλο το φάσμα του πνεύματος και της ύλης. Διότι και η ύλη δεν είναι τίποτα περισσότερο από διαταραχή του χωρο-χρόνου ή ένας στροβιλισμός και μια περιδίνηση ενεργειακών σωματιδίων στο χώρο-χρόνο . Με βάση το Ελληνικό αισθητήριο, λέγω στους νέους ότι, έρχονται ημέρες πολύ δύσκολές από κάθε πλευρά. Γι’ αυτό πρέπει να θωρακισθούν με το Ελληνικό Πνεύμα, για ν’ αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και για να γίνουν ευτυχείς και ευδαίμονες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Και όπως όλα στη Μητέρα-Φύση συσπειρώνονται προ του κινδύνου, έτσι και οι Έλληνες επιβάλλεται να συσπειρωθούμε στις τάξεις της αόρατης , αλλά τόσο υπαρκτής “ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ”. Αυτή είναι τα σύγχρονα «Ξύλινα Τείχη» που είχε συστήσει ο Μιλτιάδης στους Αθηναίους κατά την δευτέραν εισβολή των Περσών(480 π.Χ) Είναι η ασπίδα , το δόρυ και το κράνος της Αθηνάς , αλλά και ο πτυχωτός χιτώνας της.

[M. Π.] Πιστεύετε ότι θα υπάρξει αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για το θέμα ή αυτό έχει “τελειώσει” εδώ και μερικά χρόνια οριστικά;
[Κ.Χ.Κ.] Οι επί μέρους ομάδες , συσπειρώσεις, οργανώσεις που υπάρχουν και δρουν στον Ελληνισμό-έστω και ασυντόνιστα- ή και τα κινήματα που δυνατόν να παρουσιασθούν προσεχώς, είναι εκδηλώσεις της “ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ”, αλλά όχι η ίδια. Τούτ’ αυτό ισχύει και στο Σύμπαν που δεν βλέπουμε το πραγματικό Σύμπαν , αλλά τον τρισδιάστατο αντικατοπτρισμό του. Και τούτο διότι δεν είμαστε σε θέση να διακρίνουμε την Τετάρτη Διάσταση του Χώρο-χρόνου.
Η “ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ” λειτουργεί σε πολλούς επάλληλους ομόκεντρους κύκλους . Οι άνθρωποι που πιθανόν να βρίσκονται στον κεντρικό πυρήνα μπορεί να είναι ερευνητές, διανοούμενοι, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, επιχειρηματίες , ακόμη και αρχηγοί κρατών . Είναι άνθρωποι ανωτέρας μορφώσεως και υψηλοτάτης συνειδητότητος και δείκτου νοημοσύνης σε σχέση με τον μέσο άνθρωπο. Αν δηλαδή ο μέσος άνθρωπος χρησιμοποιεί το 10% το εγκεφάλου του , αυτοί χρησιμοποιούν ακόμη και το 90% και οι μύστες -όπως ο Ηράκλειτος, Σωκράτης, Απολλώνιος Τυανεύς, Πυθαγόρας, Κομφούκιος, Ιησούς, Γκάντι κ.α-μπορεί να φθάσουν και το 100% . Η σύνδεση τους με ανώτερες ψυχο-πνευματικές δυνάμεις τους δίνουν τη δυνατότητα της μέθεξης με το θείον και μπορούν να βλέπουν με τα μάτια του νου τους , το παρελθόν, να ζουν το παρόν και να προφητεύουν το μέλλον. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ο Σωκράτης ονομάζει «επαΐοντες» , άλλοι τους λένε σοφούς, ο λαός τους επικαλείται με τη φράση «ο Θεός της Ελλάδος» κλπ. Όι μεγάλοι και μικροί αγωνιστές της “ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ”, ενεργοποιούνται εντονότερα σε περιόδους κρίσεως, πολέμων ή κινδύνου ανατροπής της παγκοσμίου ισορροπίας-όπως συμβαίνει σήμερον- και με την παρέμβαση τους επαναφέρουν την τάξη , την αρμονία και το Μέτρον στον κόσμο. Όταν ένα άτομο μυηθεί στα Ελληνικά Μυστήρια, γεγονός που συμβαίνει σήμερα με πολλά άτομα, αυτό αποκτά κάτι από το Δαιμόνιο του Σωκράτους και αρχίζει να γίνεται ενεργητικό. Από ετερόφωτο μεταβάλλεται σε αυτόφωτο . Εκπέμπει πνεύμα σαν μικρός ή μεγάλος ήλιος.
Τα μυστήρια σήμερα δεν είναι όπως ήταν στην αρχαιότητα διότι, από τότε μέχρι σήμερα ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εξελιχθεί. Μέσα από τη Γνώση έχει γίνει η εξέλιξη του ανθρωπίνου Νευρικού Συστήματος. Η εξέλιξη συνεχίζεται και δεν έχει τελειώσει ακόμη. Φιλόσοφος στην Αρχαία Ελλάδα είναι το άτομο το οποίο εργάζεται για να γίνει κατ’ εικόνα και ομοίωση των θεών και κάνει το Λόγο πράξη.
Η “ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ”, δεν κάνει διακρίσεις με βάση την εθνότητα, θρησκεία, χρώμα κλπ. Κρίνει με βάση την ποιότητα, την χρησιμότητα των ιδεών και την αγαθότητα των προθέσεων του ατόμου που συμμετέχει στην ομάδα. Όχι φυσικά συμπτωματικά τα μέλη εκάστης ομάδος , εκάστου ομόκεντρου κύκλου, έχουν διαμορφώσει κοινά χαρακτηριστικά και συναντίληψη . Τούτ’ αυτό φρονώ ότι συμβαίνει έως και στον ανώτερο κύκλο .
Για τους Έλληνες, η ανθρώπινη φύση δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα οργανικό τμήμα της παγκόσμιας φύσης, η οποία κυβερνάται και καθοδηγείται από τον συμπαντικό νόμο που ονομάζεται Λόγος και στα ανθρώπινα μέτρα εκδηλώνεται μέσω της λογικότητας . Επίσης η ανθρώπινη συνειδητότα είναι μέρος της συμπαντικής τοιαύτης και αλληλοτροφοδοτούνται για την διατήρηση της ισορροπίας.
Ο Πλούταρχος στο περί Ίσιδος και Οσίριδος, αναφέρει ότι στην Σαίς υπήρχε ναός της Θεάς Αθηνάς με την επιγραφή :”εγώ ειμί παν το γεγονός και ον και εσσόμενον και τον εμόν πέπλον ουδείς πω θνητός απεκάλυψεν.” Αυτό σημαίνει ότι η Θεά Αθηνά είναι η θεά της Γνώσεως και της Σοφίας, η οποία παραμένει ασύλληπτη. Ο Πέπλος της θεάς είναι οι Θεϊκές δονήσεις οι οποίες είναι “μυστικό” για το δαιμόνιο του Σωκράτους. Σήμερα οι Αρχαιόφιλοι δεν ασχολούνται με την Μεγάλη μας θεά, αλλά με τον Τιτάνα Προμηθέα. Έτσι η ανθρωπότητα παραμένει έρμαιο στις πολιτικές και οικονομικές επιλογές της Νέας Τάξεως και μπορούμε να αποδείξουμε ότι το Ελληνικό επίσημο ακαδημαϊκό κατεστημένο ακολουθεί πιστά τις δοξασίες της Παγκοσμιοποίησης, που έχει ήδη ολέθρια αποτελέσματα για τη ζωή , το περιβάλλον και την ηθική υπόσταση της ανθρωπότητας. Πάντα ταύτα τελικά έχουν οδυνηρά αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι κακόβουλες Κρόνιες, Τιτανικές και Γιγαντικές φύσεις κυριαρχούν στη ανθρωπότητα.

[M. Π.] Πιστεύετε ότι η ομάδα του κ. Κακογεωργίου (ο οποίος και έχει έγγραφα που αποδεικνύουν την ίδρυσή της το 1962 αποτελεί παρακλάδι μιας παλαιότερης οργάνωσης, και ποιος είναι ο ρόλος του κ. Κακογεωργίου (που κατασκεύασε αρχαίο Ελληνικό ναό) στην προβολή του αρχαιολατρικού κινήματος στον 21ο αιώνα.
[Κ.Χ.Κ.] Κατ’ αρχήν δεν γνωρίζω τον κ. Αριστοτέλη Κακογεωργίου και συνακόλουθα δεν γνωρίζω αν αυτός, είναι -όπως λέτε – ο συντονιστής της πραγματικής ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ ή κάποιας άλλης . Σε κάποια ιστοσελίδα διάβασα ότι είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε τον πρώτο ναό των Ελλήνων Θεών στη Θεσσαλονίκη! Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός και χρήζει επαίνου για το έργο του. Στους αρχαίους θεούς μας οφείλουμε μέγιστο σεβασμό διότι, πάνω στη φιλοσοφική τους βάση φύτρωσε και αναπτύχθηκε το Ελληνικό Πνεύμα.
Βέβαια αρχαίοι ναοί της πατρώας θρησκείας υπάρχουν πάμπολλοι , αλλά προς το παρόν παραμένουν κατεστραμμένοι στο έδαφος , διότι το σημερινό Κατεστημένο και ιδιαίτερα ο ισχυρότερος στυλοβάτης του ,το Ιουδαιοχριστιανικό Ιερατείο , φοβάται υπέρμετρα την πρόσφατη αναβίωση της Πατρώας Θρησκείας και την απήχηση που είχε ως τώρα στον Ελληνισμό και στο εξωτερικό αυτή η αναβίωση.
Επομένως, η προσπάθεια του κ. Κακογεωργίου δίνει χαρά και αγαλλίαση στους απανταχού Έλληνες , αρκεί και μόνον να μην μιμηθούμε την τελετουργία των χριστιανικών ναών και υποπέσουμε στις ίδιες σατανιστικού τύπου απακρυφικές τελετουργίες . Αντίθετα, θα πρέπει να γίνει ο ναός βήμα φιλοσοφικής ενατένισης και επαφής με τις συμπαντικές δυνάμεις που συνδέουν την Ανθρωπινή Ψυχή με την Συμπαντική. Η αναβίωση της πατρώας θρησκείας θα πρέπει να συμβιβάσει πλήρως τη θρησκεία με την επιστήμη, το φυσικό με το μεταφυσικό, τα οποία ως τώρα βρίσκονται σε κραυγαλέα διάσταση με τα ολέθρια αποτελέσματα της εποχής μας και την οπισθοδρόμηση της Επιστημονικής γνώσεως. Τελευταία παρατηρείται μια πρωτοφανής αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τις Αξίες των Αρχαίων προγόνων στην συμπρωτεύουσα , όπως οι εκδηλώσεις του “Κοινού των Θεσσαλονικαίων”, και αυτό είναι ελπιδοφόρο μήνυμα για την Μακεδονία μας και για ολόκληρη την Χερσόννησο του Αίμου . Η Θεσσαλονίκη θα γίνει και πάλι ο πνευματικός φάρος της Βαλκανικής και όχι η πολυπολιτισμική πρωτεύουσα της, όπως την προορίζουν οι «παγκοσμιοποιητές». Η επίμονη και μόνιμη διεκδίκηση της «ΟΜΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ» στο εξής πρέπει να είναι η «Αναστήλωση των Αρχαίων Μνημείων » μας που κείνται στο έδαφος ή στο υπέδαφος εγκαταλελειμμένα.

[M. Π.] Πως βλέπετε την Αναβίωση του Ελληνισμού;
Είναι απαραίτητο η ανθρωπότητα να κατανοήσει ότι αυτός ο ανεπανάληπτος Ελληνικός Πολιτισμός, που φώτισε την Οικουμένη , δημιουργήθηκε από άτομα από τα οποία η Θεά Αθηνά τους είχε βγάλει την αχλή από τα μάτια. Τότε δεν υπήρχε το «κλωτσοσκούφι» ή ποδόσφαιρο για να ξελιγώνονται όλοι , ούτε και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης από τις Πολυεθνικές . Τότε υπήρχε το Μέτρον, το οποίον έδινε ο Απόλλων, μέσα από τις Μυστηριακές Λατρείες, όπως τα Ελευσίνια Μυστήρια. Στα Ελευσίνια Μυστήρια οι Μύστες έπαιρναν την Δεύτερη γέννησή τους και κατόπιν προχωρούσαν προς την Θέωση και στην Ελληνική Κοσμοθέαση.
Ας προσέξουν όμως οι σημερινοί άφρονες ηγέτες : «Υπάρχει κίνδυνος Κεραυνού ακόμα και εν αιθρία». Φανερά πια πολεμούν την Ελλάδα μέσω των υποστηρικτών τους, κτυπώντας τη ρίζα του έθνους μας, που δεν είναι άλλη από τη Γλώσσα, την Παιδεία. Προσπαθούν να διαφθείρουν τους νέους, την παράδοση, τις ελληνικές επιχειρήσεις και τον πολιτισμό μας. Το γενικό σχέδιο είναι να ρίξουν τα ελληνόπουλα στα πάσης φύσεως χημικά και ηθικά ναρκωτικά. Να μη γνωρίζουν που βρίσκονται γεωγραφικά. Να μη μαθαίνουν την πάνω από 45.000 ετών ιστορία του τόπου τους, που γέννησε την Έρευνα, την Αρετή, την Επιστήμη, την Φιλοσοφία, τις Τέχνες, τα Γράμματα και τον παγκόσμιο Πολιτισμό.
Θέλουν να μετατρέψουν τους πολυεπίπεδους φιλοσοφικά Δώδεκα Θεούς του Ολύμπου σε «Νεφιλίμ» και άλλου χαμηλού επιπέδου απαξιωτικά ευφυολογήματα και να σταματήσουν τη μεταλαμπάδευση πανάρχαιων αληθειών στον Ελληνισμό και την Ανθρωπότητα. Θέλουν να ναρκώσουν τα παιδιά μας με φθοροποιά και ανόητα αθλήματα και θεάματα ώστε να τα κάνουν να μην διαλογίζονται.
Η αναλγησία της επιστημονικής κοινότητας, των οσφιοκαμπτών «δασκάλων» και «καθηγητάδων» που το αντικείμενο τους είναι η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Ανθρωπολογία, η Εθνολογία, των πνευματικών ταγών της δήθεν διανόησης, δεν έχει προηγούμενο. Εκεί γίνεται η μεγάλη παραχάραξη και παραπληροφόρηση . Η αρχή όμως και το θεμέλιο της παραπληροφόρησης και της φθοράς της ψυχής αρχίζει από την Ιουδαϊκή Βίβλο. Αυτά τεκμηριώνουν ότι ο Ελληνισμός έχει υποστεί αφόρητες επιθέσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, από τις ίδιες και άλλες πηγές. Η μόνη άμυνα γι’ αυτή την κατάσταση είναι οι Έλληνες να ξαναβρούν την παράδοσή τους, που είναι η Αυτογνωσία, η απόλυτη γνώση της οποίας είναι και πάλι εδώ. Το ‘Κρυφό Σχολειό’ ζει .

[M. Π.] Εκτιμάτε ότι υπάρχει κίνδυνος για την Πατρίδα μας τα προσεχή χρόνια;
[Κ.Χ.Κ.] Η «ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ,» τους κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Είναι συνυπεύθυνοι στο έγκλημα που συντελείται εσκεμμένα τα τελευταία χρόνια με την λαθραία εισβολή των ξένων και την χαλάρωση του Νόμου. Είς τήν επομένη μάχη θά άνατρέψωμε καί τόν θίασο καί όλη την σαθρή σκηνή καί θά δώσωμε όστρακα έξωστρακισμού σέ δεκάδες Γραικύλους Σιωνιστές καί είς τούς προστατευόμενους των ξενολάγνους, Κοσσοβάρους, Τουρκολάγνους κλπ αύτοεποικιστές τής Πατρίδος μας καί δυνάστες μας. Όμως οι μεγαλύτεροι μισέλληνες και προδότες αυτού του έθνους είμαστε εμείς οι κατ’ όνομα «Έλληνες» που αδρανούμε.
Οι Έλληνες εξέπεσαν μόνο όταν έπαψαν να βγάζουν μεγάλους ηγέτες και αρίστους πολίτες. Οι σημερινοί ηγέτες , επειδή είναι σε αναντιστοιχία με τον Ελληνικό λαό , αδυνατούν να πάρουν το λαό που οδεύει προς την καταστροφή να την οδηγούσαν προς την ευημερία, την άνοδο και στην δόξα! Αντίθετα, αυτοί βλέπουν προς τα που πάει το ρεύμα και παρασύρονται απ’ αυτό , παριστάνοντας τους “ηγέτες” (απόρροια αυτής της λογικής και η εμετική θεωρία του δήθεν πολιτικού κόστους…) Ο Μέγας Αριστοτέλης εδίδαξε: “Λαός Λεόντων με επικεφαλής έλαφον είναι λαός ελαφιών και λαός ελαφιών με επικεφαλής Λέοντα είναι Λαός Λεόντων…”

[M. Π.] Βλέπετε Πισωγύρισμα στο Ρεύμα προς τον λεγόμενο «Επανελληνισμό»;
[Κ.Χ.Κ.] Το Ρεύμα δεν πάει πίσω. Το νερό έχει μπεί πλέον εις το αυλάκι…Όταν πρωτοβγήκαμε στον αγώνα αρχάς της δεκαετίας του 80′ είμαστε μια χούφτα . Τώρα είμαστε μια Στρατιά, η «ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ»
Κινούμεθα με ταχύτητες ασύλληπτες. Είμεθα πολλοί. Είμεθα Ένας . Είμεθα Παντού και πουθενά !!! ’λλωστε μια παρουσία εδώ, υποδηλώνει, μια απουσία κάπου αλλού. Κινούμεθα ανάμεσα τους. Παρόλα αυτά ο Ηήρ(=αήρ) της Αθηνάς μας καθιστά άδηλους και απρόβλεπτους.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΕΜΠΟΡΟΥΣ! Από «συγγραφείς», «δημοσιογράφους», εκδότες και πατριδοκάπηλους έχουν κυκλοφορήσει πολλά ψευδεπίγραφα πονήματα (;) και βιβλία δια των οποίων γίνεται μία ενσυνείδητη υπονόμευση(«προβοκάτσια») εις βάρος, όχι μόνο τής ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ, αλλά και τού ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και τής ΕΛΛΑΔΟΣ. Μακριά λοιπόν από θεοσοφισμούς, εσωτερισμούς, καμπάλες, τεκτονισμούς, πνευματισμούς, με ουφολογία και δρακοντολογία και αερολογία. Αυτά κάνουν κακό, όπως και η παραπληροφόρηση των ΜΜΕ.

[M. Π.] Πόλλοί είναι αυτοί που μιλούν για την Σωτηρία του Ελληνισμού και της Ανθρωπότητος; Πως αντιλαμβάνεστε εσείς αυτή την έκφραση και πότε αναμένετε μια ανάταση των Ελλήνων;
[Κ.Χ.Κ.] Απορρίπτω την ευφάνταστη νοοτροπία ορισμένων αργόσχολων, ημιμαθών, αλλά και ματαιόδοξων Ελλαδιτών, οι οποίοι κολακεύονται από την ύπαρξη και δράση μιας “υπερφυσικής” (πλέον) ομάδος που θα τους σώσει με κάποιο θαύμα ή με μαγικό και αυτόματο τρόπο από την καθημερινή τους μιζέρια. Είναι περίπου 2.500 χρόνια από τότε που ο Σωκράτης είπε ότι οι Έλληνες πρέπει να ξαναγυρίσουν στην Αυτογνωσία, αλλά όλοι κάνουν ότι δεν ακούνε. ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ είμαστε όλοι εμείς οι Έλληνες/δες και εμείς θα σώσουμε τους εαυτούς μας. Η Αυτογνωσία μας είναι η Δεύτερη Γέννηση. Παράδειγμα ο κ. Ιπποκράτης Δάκογλου-που είχα την τιμή να τον γνωρίσω- ο οποίος αποκωδικοποίησε τον Μυστικό Κώδικα του Πυθαγόρα. Το ερώτημα είναι γιατί ο κώδικας αυτός κρατήθηκε μυστικός; Ο βίος των Πυθαγορείων μαρτυρεί γι’ αυτό. Τους Πυθαγόρειους τους κατέτρεξαν και ο Πυθαγόρας καταδιώχθηκε και πολλοί μαθητές του εθανατώθηκαν. Οι Πυθαγόρειοι επρέσβευαν την Αξιοκρατία , προτιμούσαν δε να δαγκώσουν την γλώσσα τους και να την κόψουν και να υποστούν οικτρά βασανιστήρια παρά να δώσουν την μυστική διδασκαλία στην δημοσιότητα, ν’ αποκαλύψουν την Ιεράν Τετρακτύν. Ο Πυθαγόρας και αρκετοί από τους μαθητές του είχαν την Δεύτερη Γέννησή τους και ευρίσκονταν σε κατάσταση Θέωσης, και ως εκ τούτου σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα συνειδητότητας. Αυτοί ζούσαν μία πολύ ευδαίμονα ζωή και οι απλοί άνθρωποι τους ζήλευαν και τους σκότωναν.
ΑΝ (τονίζω το αν) υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτή η διεθνής ομάδα Ελλήνων επιστημόνων, διανοητών , δημοσιογράφων και επιχειρηματιών δεν επιθυμεί να αποκαλυφθεί κάτι που συνεπάγεται ότι:
1/ Ακόμα κι αν προβαίνει παρασκηνιακά σε παρεμβάσεις προς όφελος του Ελληνισμού, ενδιαφέρεται για την ουσία του αποτελέσματος και όχι για να αποκτήσει εύφημον μνεία και τα πνευματικά δικαιώματα (κάτι που θα υπονόμευε την επιχειρησιακή της ικανότητα).
2/ Τα πραγματικά μέλη τηρούν κάτι παραπάνω από σιωπή .
Ο Ελληνισμός πρέπει να άπαλλαγεί άπό τήν σιωνιστικο-αγγλική καταπίεση καί καταδίωξη καί νά ξαναποκτήσει καί άναπτύξει τίς πλουτοπαραγωγικές του καί πνευματικές του δυνάμεις. Κανείς άλλος δεν μπορεί να τον σώσει. Μόνον ο ευατός του .

[M. Π.] Τι Σημαίνει το Ζειν Ελληνικά;
[Κ.Χ.Κ.] Το Ζειν Ελληνικά σημαίνει:
1.Ότι δέχεσαι την αλήθεια που έρχεται μέσα από την φύση. Όχι την αλήθεια που φτιάχνει το μυαλό των ανθρώπων.
2.Ότι ζεις φυσικά, σύμφωνα με την ηθική της Γνώσης. Όχι με την ηθική της δεισιδαιμονίας και των προλήψεων.
3.Ότι αποθεώνεις την ομορφιά. Γιατί η ομορφιά είναι δυνατή σαν το νου σου και φθαρτή σαν τη σάρκα σου.
Και κυρίως αυτό. Ότι αγαπάς τον άνθρωπο. Πως αλλιώς! Ο άνθρωπος είναι το πιο τραγικό πλάσμα μέσα στο Σύμπαν.” (Λιαντίνης “Ελληνικά”)
Ποιος δικαιούται να είναι μέλος της “ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ”; Κατά τον αείμνηστο Έλληνα φιλόσοφο Λιαντίνη, αυτός που έχει τα εξής:
«Να μας είπούν (οι έλληνες) τί γνωρίζουν για την Αρχαία Ελλάδα. Ζητούμε γνώση σοβαρή και υποψιασμένη. Όχι φολκόρ και γραφικότητες. Γιατί γνώση της Ελλάδας είναι εκείνο που ξέρουμε να ζούμε κιόλας. Όχι δηλαδή ο Ηρακλής μωρό έπνιξε τα φίδια,ότι ο Αρχιμήδης εχάραζε κύκλους πάνω στην άμμο, ούτε το «ή τάν ή επί τάς»,», μέτρον άριστον» (όχι πάν),ο Μινώταυρος στην Κρήτη και το πιθάρι του Διογένη. Ούτε αν ξέρουν πώς ο φαλλός του Δία εγίνηκε κεραυνός και χτύπησε στους σχιστούς λειμώνες της Ολυμπιάδας για να γεννήσει στο Φίλιππο τον Αλέξανδρο. Τέτοια γνώση της κλασσικής Ελλάδας θα’ταν τουρισμός στην Τυνησία, φουστανέλα και το κόκκινο φέσι στην Μελβούρνη και στην 5η Λεωφόρο κατά τις εθνικές εορτές. ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ ΟΥΣΙΑΣ
Να μας ειπούνε δηλαδή αν έχουν ακουστά τα ονόματα Εμπεδοκλής, Αναξίμανδρος, Αριστόξενος ο Ταραντίνος, Διογένης ο Λαέρτιος, Αγελάδας,Λεύκιππος, Πυθαγόρας, Πυθέας που στον καιρό μας σημαίνουν Αινστάιν, Δαρβίνος, Μπετόβεν, Έγελος ,Μιχαήλ ’γγελος, Μάξ Πλάνκ, Ροντέν, Κολόμβος.
Να μας μιλήσουν για κάποιους όρους σειράς και βάσης όπως ο σφαίρος στον Εμπεδοκλή,κενό στον Δημόκριτο, εκπύρωση στον Ηράκλειτο, μηδέν στον Παρμενίδη,κατηγορία στον Αριστοτέλη, τόνος στους Στωϊκούς.
Να μας ειπούν οι κάθε λογής Ελληνες επιστήμονες τί τους λέει η λέξη ψυχρά φλογί στον Πίνδαρο,μεταβάλλον αναπαύεται στον Ηράκλειτο, δακρυόεν γελάσασα στον Όμηρο, χαλεπώς μετεχείρισαν στον Θουκυδίδη.
Να μας ειπούνε πόσοι φιλόλογοι έχουν διαβάσει στο πρωτότυπο 3 διαλόγους του Πλάτωνα,2 Νεμεόνικους του Πινδάρου,την Ωδή στην Αρετή του Αριστοτέλη,έναν Ομηρικό Ύμνο (κι αυτό δεν είναι ραψωδία).Και για να μας πιάσει τεταρταίος και καλπάζουσα να μας ειπεί ποιός γνωρίζει και διδάσκει από τους προφεσσόρους στα πανεπιστήμια ότι οι 3 τραγικοί ποιητές μας στη βάση τους είναι φυσικοί επιστήμονες, ότι στην διάλεξη του για την αρετή ο Πλάτων έκαμε στους ακροατές του μάθημα γεωμετρίας. Ότι η Ακρόπολη των Αθηνών είναι δωρικό κι όχι ιωνικό καλλιτέχνημα. Ότι η διδασκαλία στο θέατρο ήταν κύρηγμα από άμβωνος. Ότι η θρησκεία των ελλήνων ήταν αισθητική προσέγγιση των φυσικών φαινομένων. Δεν νομίζω αναγνώστη μου ότι η έρευνά μας θα μας δώσει ποσοστά γνώσης και κατοχής σε βάθος του κλασσικού κόσμου από τους νεοέλληνες που να υπερβαίνουν τους 2 στους 1.000.
Τί φωνάζουμε τότε και φουσκώνουμε και χτυπάμε το κούτελο στο μάρμαρο ότι είμαστε Έλληνες; Για το θεό δηλαδή.Παράκρουση και παραφροσύνη. Δεν είναι τυχαίο που λέξεις ελληνικές όπως μουσική, θέατρο, οργασμός, φιλοσοφία, μαθηματικά, φυσική,γεωμετρία, δημοκρατία, πολιτική περάσανε σε όλες τις γλώσσες του ΟΗΕ σήμερα. Και με τις λέξεις αυτές ζούν και δηλώνουν τις βαθύτερες ουσίες του ανθρώπινου βίου τα δισεκατομμύρια του πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο που όχι μόνον ο πλανήτης αλλά και ο ουρανός το σύμπαν ολόκληρο είναι κατάσπαρτο με τις ελληνικές λέξεις και τα ελληνικά ονόματα και με ελληνικά γράμματα ονομάζουμε διεθνώς τους φωτεινότερους αστέρες κάθε αστερισμού. Όχι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εκείνο που είναι τυχαίο είναι πως ο λαός που κατοικεί σήμερα στη χώρα που παλαιά εκατοίκησαν οι Έλληνες ονομάζονται έλληνες»(Δ.Λιαντίνης “Γκέμμα” σελ 111)

[M. Π.] Ποιο θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να είναι το πρώτιστο καθήκον της ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ;
[Κ.Χ.Κ.] Η «ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ, » έχει ως προτεραιότητα να αφυπνίσει τα τους Έλληνες πατριώτες, ώστε να μην εφησυχάζουν και να μη σταματούν να εργάζονται για το προσωπικό τους καλό, αλλά και το συνολικό Καλό της Ανθρωπότητας. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει την «”ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ,» να τον σώσει με τα υποτιθέμενα διαστημόπλοιά της. Δεν πρέπει να περιμένει οντότητες από το διάστημα ή υπερκόσμιους σωτήρες, αλλά η δική του συμμετοχή στην διαφώτιση, στην αντίσταση και αντίδραση στα δρώμενα, στην εθελοντική προσφορά, να είναι αυτή που θα του δώσει τη λύτρωση. Η «ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ,» αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνους που έχουν φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο ψυχο-πνευματικής συνειδητότητος για να την αντικρίσουν στην αληθινή της διάσταση. Δεν επιθυμεί οπαδούς και υποχείρια, αλλά άξιους, ελεύθερους και ανεξάρτητους συμπολεμιστές.
Η «ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ» επηρεάζει από τα παρασκήνια σημαντικές καταστάσεις , οι οποίες δεν είναι ορατές στο ευρύ κοινό. Τους καιρούς που θα ακολουθήσουν ασφαλώς θα κάνει την παρουσία της όλο και πιο αισθητή, αλλά και θα στηρίξει κάποιες προσεκτικά επιλεγμένες επώνυμες προσπάθειες. Τμήματα της δικτύωσής της θα αρχίσουν να γίνονται όλο και πιο φανερά, όχι όμως και ο εσωτερικός της κύκλος. Η πρόσφατη οικονομική κρίση και η έστω και φραστική αλλαγή στα κέντρα της διεθνούς εξουσίας και η απελευθέρωση μεγάλου πλήθους από την εξάρτηση των κομμάτων , τόσον στη χώρα μας όσο και αλλαχού είναι μια ένδειξη ότι η μεγάλη αλλαγή πλησιάζει. ‘Εσσεται γαρ ήμαρ’!!
Ταυτόχρονα γίνεται και θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια παραπληροφόρησης και παραπλάνησης της κοινής γνώμης από φερέφωνα του Κατεστημένου των «εκλεκτών» που θέλουν να γελοιοποιήσουν ή να καπηλευθούν το έργο της «ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ ». Αυτή η παραπλάνηση θα είναι εύκολο να εντοπιστεί από τους έχοντες γνώση, καθώς δεν θα εκπληρεί τις αξίες και τα ιδανικά που διέπουν αναγκαστικά όλα τα επίπεδα της δράσης της «”ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ” » Ήδη με την δράση του διαδικτύου έχει αρχίσει μια συστηματική πληροφόρηση και προσχώρηση των νέων στους κόλπους της “ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ” . Παράλληλα έχουμε εξουδετερώσει σε κάποιο βαθμό τα ελεγχόμενα από τους «εκλεκτούς» ΜΜΕ., τα οποία στην προσπάθεια τους να μην χάσουν την τηλεθέαση αρχίζουν δειλά-δειλά και παρουσιάζουν κάποιες από τις θέσεις της “ΟΜΑΔΟΣ ΕΨΙΛΟΝ”.
Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον πλανήτη, με το προσωπείο μιας «παγκόσμιας κρίσης», όπως και οι δολοφονικές πράξεις λαών επί λαών στη Μέση Ανατολή και αλλού, δεν είναι παρά οι τελευταίες απέλπιδες τρομοκρατικές προσπάθειες της αποτυχημένης «Νέας Τάξης» που καταρρέει, ώστε να αποδείξει την ισχύ και την αναγκαιότητά της. Είναι οι τελευταίοι σφαδασμοί του «Όφεως» της Στέππας και Ερήμου, πριν πεθάνει. Η κατάλυση της δύναμής του είναι δεδομένη και άμεση. Γι’ αυτό ζητάμε να μπουν όλοι στον αγώνα, γιατί η επερχόμενη φοβερή «Μητέρα των Κρίσεων» απαιτεί το σύνολον των δυνάμεων και όχι μέρος αυτών.
Η τεχνολογία και η γνώση που έχει στην κατοχή της η «ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ » δεν είναι για συμβατικούς πολέμους και δεν θα στραφεί ποτέ ενάντια σε Ανθρώπους. Η δύναμη μας είναι ο Λόγος (η Ψυχή και το Πνεύμα). Αυτά τα Όπλα είναι πολύ πιο τρομερά. Αν όμως προκληθούμε και υποστούμε επίθεση θα γίνουμε «κεραυνοί» του Διός και παιδιά του Αρη Φοβερότερα και από τις βόμβες Υδρογόνου. Η ανθρωπότητα με δημοκρατικές διαδικασίες θα είχε ήδη μπεί προ πολλού στην Εποχή της Γνώσης , του Πολιτισμού και της Ειρηνικής Συμβίωσης . Η Νέα Τάξη κρατάει σκόπιμα την παρούσα ρευστή κατάσταση δια της βίας των όπλων , του φόβου, της τρομοκρατίας , του αστυνομικού κράτους και της υλικής εκμετάλλευσης και ανασφάλειας.

[M. Π.] Συν Αθηνά και Χείρα Κίνει… Πως την Εννοείτε;
[Κ.Χ.Κ.] Πρέπει να σεβαστούμε τους πολιτικούς, νομοθετικούς, δικαιοδοτικούς και δικαστικούς θεσμούς μας. ΟΜΩΣ! Ό σεβασμός μας σ’ αύτούς δέν φθάνει. Κι’ αύτοί οί θεσμοί θέλουν ύποστήριξη καί προστασία από τις δυνάμεις που τις επιβουλεύονται εντός και εκτός , χάριν της τυραννίας. Πρέπει λοιπόν με τον ψήφο μας να επιλέγουμε τα άριστα πρόσωπα που θα είναι θεματοφύλακες και όχι καταστροφείς και βιαστές των θεσμών . Να απομονώνουμε και δακτυλοδεικτούμε τους απάτριδες και ανθέλληνες. Πάντως άν οι θεσμοί δεν μπορούν να αυτοπροστατευθούν και να προστατέψουν την εδαφική μας ακεραιότητα, την εθνική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία σύντομα θα πρέπει να υπάρξει άμεση αυτόβουλη αυτοοργάνωση και αυτοπροστασία των πολιτών. Νά δημιουργήσουμε όμάδες παθητικής αλλά και έ ν ε ρ γ η τ ι κ ής ΑΜΥΝΑΣ. Ό σεβασμός μας στους θεσμούς δέν φθάνει. Κι’ αύτοί οί θεσμοί θέλουν ύποστήριξη καί προστασία.Τήν πρώτη καί τήν δευτέρα προσφέρουν μόνο έθελοντές καί όχι τά τρωκτικά τού δημοσίου ταμείου. ΄Η τυπική ένταξις, τού Κοσσόβου, είς τήν Διεθνή Κοινότητα θά είναι ή άφετηρία ένος νέου κύκλου έκτεταμένου αιματοκυλίσματος καί καταστροφών σ΄όλες, καί όχι μόνο, τίς Χώρες τού Αίμου.
Έπίκεντρο, τού κύκλου τούτου, θά είναι ή πατρίδα μας ή όποία κινδυνεύει νά αίματοκυλισθεί καί καταστραφεί έκ τών έσω. Δήλαδή άπό τίς έντός αύτής ύπάρχουσες όργανωμένες καί πολύ καλά εξοπλισμένες συμμορίες ξένων και γνωστών-αγνώστων κουκουλοφόρων και αναρχικών , που θα έχουν την πολιτική στήριξη κομμάτων της εξουσίας , του παρακράτους και άλλων που σιτίζονται από τα «αργύρια» της διεθνούς συνωμοσίας.
Εμπρός, λοιπόν, κυρίως Έσεις οί νέοι είς τήν ήλικία Έλλήνες Πατριώτες, τό ταχύτερο δυνατό, συγκροτήσετε καί σχηματίσετε»ΟΜΑΔΕΣ ΕΨΙΛΟΝ» , Όμάδες ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, καί αύτοεφοδιασθείτε μέ τέλεια πνευματικά, ήθικά καί άλλα κατάλληλα όπλα(όπως λ.χ ένα Η/Υ).
Ο έχων ΩΤΑ ακούει και ΝΟΥΝ νοήτω. Εδώ καί τώρα έπιβάλλεται νά όργανωθούμε, νά δράσωμε -όταν έλθει η ώρα -συντεταγμένα καί αύτόβουλα με ανδρεία και σωφροσύνη , με ενθουσιασμό και πατριωτισμό.
Έλληνες μην εφησυχάζετε. Μη δέχεστε την ελεγχόμενη και επιβαλλόμενη «δημοκρατία του καναπέ και της τηλεόρασης». Μη δέχεστε αδιαμαρτύρητα την ωμή βία και την καταστροφή της πατρίδος μας και του πλανήτη άπραγοι.

Γρηγορείτε. Συσπειρωθείτε. Προβληματισθείτε. «Τοις κείνων ρήμμασι πειθόμενοι». “Οί καιροί ού μένετοι”
Αντισταθείτε, ατομικά και ομαδικά, σε κάθε τι το σκοτεινό και ύποπτο. Εσείς κρατάτε τα κλειδιά του μέλλοντος σας.
Εσείς είστε οι Υγιείς και Φωτεινοί απόγονοι και κληρονόμοι του Ελληνικού Πνεύματος.
«Θέλει Αρετή και Τόλμη η Ελευθερία»


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Χρήστου Κωνσταντινίδης(Κ.Χ.Κ) γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1929 και είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο τέκνων. Ο πατέρας του Χρήστος Κωνσταντινίδης, Αξιωματικός των Εθνικοαπελευθερωτικών Βαλκανικών Πολέμων 1912-13 , του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής 1922 εξετελέσθη υπό των Γερμανών Ναζί το 1943. Ο Κ. Χ. Κ εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1948 και απεφοίτησε το 1950 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Διαβιβάσεων. Υπηρέτησε σε Μονάδες, Επιτελεία και Συμμαχικά Στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό( ΓΕΣ,, LSE-ΣΜΥΡΝΗ, SHAPE- ΒΥΞΕΛΛΕΣ ως εθνικός αντιπρόσωπος)
Απεφοίτησε επιτυχώς από Σχολές και Πανεπιστήμιο, μεταξύ δε τούτων και από:
1/ Σχολή Διαβιβάσεων του Ελληνικού Στρατού, Αθήνα
2/ Αμερικανική Σχολή Διαβιβάσεων , Fort Monmouth , N. J, USA
3/ Ανωτέρα Σχολή Πολέμου -Θεσσαλονίκη
4/ Ανωτέρα Σχολή Πολέμου Αεροπορίας- Τατόι
5/ Σχολή Εθνικής Αμύνης – Αθήνα
7/ Σχολή Ηλεκτρονικού Πολέμου ΝΑΤΟ, Αγγλία
8 / Πανεπιστήμιο Εθνικής Αμύνης (National Defense University), Washington D. C, USA κ.α
Ο Κ. Χ. Κ απεστρατεύθη το 1981 με το βαθμό του Υποστρατήγου και έκτοτε εργάσθηκε ως μέλος στην:
α/ Ευρωπαϊκή Ομάδα των πρώην Στρατηγών του ΝΑΤΟ για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό,
β/ Επιτροπή δια την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη(ΕΕΔΥΕ) Ως αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ επεσκέφθη το 1987 επισήμως την Κίνα και έκτοτε διατηρεί επαφή με την Κινεζική Επιτροπή Ειρήνης.
γ/ Αδέσμευτη Κίνηση Ειρήνης.(ΑΚΕ)
δ/ Μέλος : α/ της Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά των Ατομικών και Πυρηνικών Βομβών, της Χιροσίμα και Ναγκασάκι , Ιαπωνίας και β/ της Διεθνούς Διάσκεψης Μη-Βίας (ANUBHYA), Rajasmad, Ινδίας
ε/ Συνιδρυτής της Οργάνωσης «Αμφικτυωνία Οικουμενικού Ελληνισμού» για την συνένωση και συνεργασία των απανταχού Ελλήνων και φιλελλήνων.

Πνευματικές Δραστηριότητες: Ο Κ.Χ.Κ είναι καταξιωμένος διανοούμενος, αλλά και ένθερμος πατριώτης και αγωνιστής κατά των Πολέμων, των Εξοπλισμών, της Φτώχειας, της Αδικίας, της Εκμετάλλευσης και υπέρ της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Εταξίδευσε στον κόσμο για την υπόθεση της Ειρήνης και την διάδοση των φιλοσοφικών του ιδεών.

Τιμήθηκε από:
1/ Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και τα Συμμαχικά Επιτελεία και Σχολές με τα νενομισμένα Μετάλλια -Παράσημα. και Διπλώματα
2/ Το Διεθνές Γραφείο Ειρήνης της Γενεύης με το Χρυσούν Μετάλλιον Ειρήνης.
3/ Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, για το συγγραφικό του έργον.
4/ Τον Σύνδεσμο Τάξεως 1950 για το συγγραφικό του έργο.
5/ Το Πνευματικό Σωματείο «Ολυμπιάς» με Δίπλωμα Τιμής.
6/ Οι Ομογενείς της Αμερικής με δίπλωμα για την πατριωτική του δράση.
Τέλος ο λαός του απένειμε τον τίτλο του «Στρατηγού της Ειρήνης»

’λλες Δραστηριόητες: Ο Στρατηγός Κωνσταντινίδης είναι συγγραφέας, ποιητής και αρθρογράφος. Μετά την αποστρατεία του γράφει σε Ελληνικά και ξένα έντυπα και στο Διαδίκτυο. Επίσης δίδει διαλέξεις και συνεντεύξεις σε Ελλαδικά και ξένα ΜΜΕ και αγωνίζεται αφιλοκερδώς υπέρ της : Ελευθερίας, Δημοκρατίας, Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Μη-Βίας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υπέρ του νέου τρόπου σκέψεως και δράσεως, για να γίνει παγκόσμια αλλαγή και η Ελλάδα να γίνει γέφυρα Ειρήνης, Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ των λαών Ανατολής και Δύσεως, Βορά και Νότου.

Έγραψε τα βιβλία:
1/ «Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» , (στρατηγικής)εκδόσεις Β. Κατσικέα
2/ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ & ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ»(ιστορικό) εκδόσεις Χάρη Πάτση
3/ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑ»(φιλοσοφικό) εκδόσεις Γερ. Λογοθέτης
4/ «ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙKA ΜΥΣΤΗΡΙΑ»(Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα) εκδόσεις Νέα Θέσις
5/ «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ»(Ολυμπιακοί Αγώνες από την Προϊστορία ως σήμερον) εκδότης ‘Προσκήνιο’, ’γγελος Σιδεράτος
6/ «ΣΥΜΠΑΝ : ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΑΒΑΤΙ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΑΣ»(Επιστημονικό-φιλοσοφικό-θεολογικό) Εκδ Νέα Θέσις

Εκδίδεται τώρα:
7/ «ΠΟΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ»(Ελληνικός Διαφωτισμός) υπό έκδοσιν.


Σχολιάστε το κείμενο στο FORUM του Μεταφυσικού